Normativa

 

  • La sortida serà a les 9 del matí de Llagunes i l’arribada serà també a Llagunes.

  • El camí estarà senyalitzat.

  • Durant el recorregut hi haurà 3 punts d’avituallament i control.

  • La caminada tindrà un itinerari de poca dificultat, apte per a tothom que tingui un mínim hàbit de caminar. Té unes 3,5 hores efectives de durada, amb un desnivell d’uns 600 metres i uns 10 km de recorregut.

  • Els participants han d’estar atents i respectar totes les senyalitzacions.

  • Els menors d’edat han d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.

  • Les condicions meteorològiques adverses no seran obstacle per a la celebració de la Marxa. Amb tot, l’Organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi que consideri oportú, des de l’anul·lació, el canvi de data, etc., si es considera que les circumstàncies ho aconsellen.

  • La Marxa és oberta a tothom i no té caràcter competitiu.

  • L’organització no es fa responsable dels danys soferts o ocasionats pels participants. El fet de participar en aquesta Marxa serà considerat un acte dimanant de l’exercici de la lliure voluntat de l’individu i, per tant, totalment sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

  • El preu que es cobra a cada participant serveix per finançar la despesa que comporta l’organització de la Marxa. En cas de produir-se algun romanent, aquest es destinarà a activitats o finalitats de tipus cultural, esportiu o humanitari.